Skip to main content

Contact

Company office

Fenix Systems technical advisers will advise you free of charge

  • How to increase profitability while improving your product’s quality
  • How to obtain and maintain a stellar brand reputation
  • How to obtain and maintain a stellar brand reputation ow to increase your production speed

Contact us:

Fenix Systems Sp. z o.o.
Długa 40,
05-530 Góra Kalwaria
e-mail: biuro@fenixsystems.eu

Call us:

+48 22 715 52 53

Sale of machines:
+48 22 797 09 95
+48 22 797 09 96

Service:


tel: 224634488

Spare parts:


tel: 224634485

FDCS:

Krzysztof Zając
+48 725 515 510
e-mail: krzysztofz@fenixsystems.eu

BFM Fitting:

Aleksandra Michna
+48 601 408 207
e-mail: michna@fenixsystems.eu

Follow us:


YouTube

Napisz do nas

Zgoda jest dobrowolna. Można cofnąć zgodę w każdym czasie wysyłając e-mail na adres mdo@fenixsystems.eu (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Można uzyskać dostęp do danych, sprostować je, usunąć lub ograniczyć przetwarzanie, wnieść prawo sprzeciwu, wnieść skargę do organu nadzorczego.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Fenix Systems Spółka z o.o. z siedzibą w Moczydłowie, adres: Ul. Długa 40, 05-530 Góra Kalwaria, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000137639, reprezentowana przez Juliana Krupskiego, zwana dalej Administratorem. Dowiedz się więcej

Location