Przejdź do treści

Zapewnienie najwyższej jakości produktów ostatecznym odbiorcom wymaga zastosowania zaawansowanych rozwiązań technologicznych już na linii produkcyjnej lub transportowej. Jednym z nich jest automatyczna waga kontrolna wyprodukowana przez lidera na rynku tego rodzaju urządzeń - ISHIDA. Jej zadaniem jest dokładne sprawdzenie masy każdego produktu analizując, czy mieści się ona w wyznaczonym zakresie wagowym. Pozwoli to odrzucić te torebki, tacki, pudełka lub innego rodzaju opakowania, których zawartość nie spełnia wyznaczonych standardów.

Jak to działa?

Towar, przemieszczając się po linii produkcyjnej, najeżdża na automatyczną wagę kontrolną, która sprawdza jego masę. Jeżeli masa towaru mieści się w wyznaczonych standardach i normach, przechodzi on dalej, przykładowo do wykrywacza metalu. Jednak jeżeli zostaną wykryte jakiekolwiek anomalie, produkt zostanie „wypchnięty” z taśmy przy pomocy systemu odrzutu. Trafia on wtedy do specjalnego pojemnika na odrzucony towar. Istnieją różne warianty systemu odrzutu, jednak ten wykorzystywany jest najczęściej.

Korzyści

Jedną z najważniejszych korzyści tego rodzaju urządzeń są oczywiście korzyści ekonomiczne. Ostateczni odbiorcy nie otrzymują za darmo „nadwagi” produktu bądź też nie otrzymują mniej, niż powinni. Pozwala to zadbać o ich zadowolenie, co buduje zaufanie wobec całej marki. Wykorzystanie automatycznej wagi kontrolnej wiąże się także z przyspieszeniem prowadzonych prac na linii produkcyjnej, bez potrzeby angażowania kolejnego pracownika do kontroli każdego produktu. Urządzenie wykonuje to samodzielnie, pokazując historię wszystkich pomiarów i podjętych decyzji. Ponadto, mogą one obsługiwać zarówno produkty pojedyncze, jak i opakowania zbiorcze. Automatyczne wagi kontrolne ISHIDA spełniają wszystkie wymagania przedstawione w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych. Jest to kolejny powód, dla którego warto je zastosować w posiadanym zakładzie produkcyjnym, w szczególności w tych zajmujących się towarem spożywczym. Ich legalizacja odbyła się zgodnie z wymogami Głównego Urzędu Miar.