Przejdź do treści

Magazynowanie towaru na paletach

TRASLO reprezentuje szeroką gamę układnic magazynowych służących do przemieszczania szeregu różnych ładunków masowych i innych w zautomatyzowanych systemach logistycznych.

Przemieszczaniem jednostek magazynowych można zarządzać za pomocą kilku rozwiązań:

  1. Widły teleskopowe do przemieszczania materiałów w przypadku pojedynczej lub podwójnej głębokości
  2. Wózek (do przemieszczania jednostek magazynowych o wielu głębokościach)

WIDŁY TELESKOPOWE

Widły teleskopowe składają się z korpusu stałego i nakładanych na siebie elementów poruszających się dwustronnie w sposób teleskopowy w celu przenoszenia ładunków z pozycji centralnej do komórek regałowych i odwrotnie.

WÓZEK

Teleskopowy wózek jest przenoszony przez układnicę. Jego zadaniem jest odkładanie i pobieranie jednostek ładunkowych w sposób autonomiczny.

Magazyn z wózkiem umożliwia składowanie na każdym poziomie dużej liczby palet w trybie głębokości wielokrotnej. Regały wyposażone są w poziome profile do podtrzymywania jednostek ładunkowych i prowadzenia wózka nawrotnego. W profilach tych znajdują się otwory do optycznego pozycjonowania wózka nawrotnego.

Filmy
Pozostałe produkty w kategorii