Przejdź do treści

Magazyny

Oferujemy nowoczesne rozwiązania dla obiektów magazynowych, w których towary przechowywane są na paletach lub tacach. Ich wymiary dopasowane są do specyfiki i potrzeb danego budynku. Pozwalają na optymalne zagospodarowanie dostępnej przestrzeni, usprawniając proces transportu produktów. Nasze automatyczne systemy przeznaczone są dla magazynów pionowych.

 

Magazynowanie towaru na paletach

Układnice magazynowe marki TRASLO umożliwiają przemieszczanie różnych ładunków o dużej masie lub przewożonych partiami, w systemach logistycznych, które zostały w pełni zautomatyzowane. Transportem poszczególnych jednostek można zarządzać przy użyciu:

  • wideł teleskopowych – składają się z korpusu stałego oraz nakładanych na siebie elementów poruszających się dwustronnie; ich zadaniem jest przenoszenie towarów z pozycji centralnej do komórek regałowych i odwrotnie,
  • wózków - służą do transportu jednostek magazynowych o wielu głębokościach; wykorzystują układnicę w celu odkładania i pobierania ładunków w sposób autonomiczny.

Problem, z jakim najczęściej zmagają się magazyny, dotyczy przechowywania dużej liczby palet na ograniczonej powierzchni. Jak temu zaradzić? Wykorzystując specjalne wózki nawrotowe, można z łatwością rozmieszczać produkty w trybie głębokości wielokrotnej.

Magazynowanie towaru na tacach

Zautomatyzowane magazyny pionowe wykorzystują konstrukcje mechaniczne w celu wykonywania operacji AS/RD (odkładanie/pobieranie). Przemieszczają się pomiędzy dwoma rzędami regałów. System pozostaje całkowicie odizolowany. Należy jednak pamiętać, że specyfika i wymiary pojemników zależą od rodzaju towaru. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić przestrzeń nawet w 80%. Wygrywa więc w porównaniu ze standardowymi regałami. System przemieszczania ładunków sterowany jest komputerowo przez odpowiednią stację znajdującą się obok przedziału. Zmniejsza ryzyko kosztownych obrażeń i napraw. Zwrot z inwestycji powinien nastąpić w niecałe trzy lata.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu. Zapewniamy fachowe doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań dla Twojego biznesu.