Skip to main content

Automated Warehouses Systems

Oferujemy nowoczesne rozwiązania dla obiektów magazynowych, w których towary przechowywane są na paletach lub tacach. Ich wymiary dopasowane są do specyfiki i potrzeb danego budynku. Pozwalają na optymalne zagospodarowanie dostępnej przestrzeni, usprawniając proces transportu produktów. Nasze automatyczne systemy przeznaczone są dla magazynów pionowych.